گلدان کاکتوس 2

بافته شده با کاموای مرغوب
250,000/00ريال

جنس گلدان سرامیکی است و کاکتوس با کاموای ترک مرغوب بافته شده. از این محصول میتوانید به عنوان دکور و یا بعنوان جاسوزنی استفاده کنید