گلدان کاکتوس 1

بافته شده با کاموای ترک مرغوب
250,000/00ريال

جنس گلدان سرامیکی است و کاکتوس با کاموای ترک مرغوب بافته شده. از این محصول میتوانید به عنوان دکور و یا بعنوان جاسوزنی استفاده کنید